N* Kiachero´s Ziro

Aby och Somaliringen

Grundad 1979

Vi är en intresseförening som arbetar för:

- Sund avel och friska katter

- Att informera om abessinier & somalikatter

- Att bredda avelsbasen

 

 

AKTUELLT              
 

Kullar födda och väntade

Avslutade enkäter

  

 
 
 
     

Enkät från ASHA

 

Rådgivarlista

Ny kullregistrering
Alla som under åren 2016 - 2018 har en kull med abessinier och/eller somali är välkomna att besvara denna enkät när kullen är minst 12 veckor.
Det går inte att ändra i enkäten i efterhand.

Alla svar är anonyma och vi tackar för ditt bidrag!

Länk till enkäten

Här kan du läsa mer om ASHA
 

 

ASHA:s rådgivarlista består av erfarna medlemmar som kan vara behjälpliga med tips till andra uppfödare

Har du frågor och funderingar om abessinier och somali? Via Aby-&Somaliringen rådgivarlista kan du få svar av kunniga medlemmar.

Hämta rådgivarlistan här:
ASHA Rådgivarlista.pdf

Anmäl dig själv som rådgivare här